0 Views

Iceberg’in görünen kısmı

Everest dünyanın en yüksek dağı değildir.Everest dağı 8848 metre iken, Mauna Kea 10,000 metreden fazla yükseliktedir.Aradaki fark, Mauna Kea’nın görünen kısmı 4,205 metre iken, geri kalan kısmı okyanusun altında kalmaktadır.