0 Views

Birkaç sigara önceydi

Andes dağlarında zaman ölçütü sigaraydı.Teomanın şarkısındaki gibi değil mi..Hem bölgenin hem de fizki koşullar gereği teknolojiden uzak olan bu dağlarda insanlar bir şeyin zaman olarak uzunluğunu içilen sigara ile ölçüyorlardı.Dünyanın en uzun -7,000 km- sıradağı olan Andes  kuzeyden güneye 7 ülkeden geçer (Venezuela, Kolombiya, Şili, Peru, Bolivya, Ekvator, Arjantin)